Na czym polega praca logopedy?


logopeda ostrowiec

Logopeda jest osobą, która pracuje przede wszystkim z dziećmi. Nierzadko jednak logopeda współpracuje z osobami dorosłymi, które mają problemy z wymową. Jest to zawód, który ma również za zadanie pomóc pacjentom i nadać im pewności. Wady wymowy często stanowią wstydliwy problem, który znacznie utrudnia komunikowanie się z innymi i nawiązywanie relacji. Do logopedy uczęszczają więc pacjenci w różnym wieku. Najczęściej, jego praca polega na poprawie mowy oraz ćwiczeniu dykcji, jednak niekiedy zadaniem logopedy jest znalezienie alternatywnych form porozumiewania się z otoczeniem, np. za pomocą języka migowego.
Do podstawowych obowiązków logopedy należą:

  • Diagnoza wad i zaburzeń mowy,
  • Opracowywanie programu leczenia,
  • Realizacja programu.

Wady mowy mogą być różne – najczęściej jest to jąkanie się, nieprawidłowa wymowa niektórych głosek (szczególnie literki r). Dość często, nie tylko u dzieci, występuje seplenienie. Osoby z wadami wymowy często opuszczają niektóre sylaby lub litery wyrazów. Niekiedy następuje zamiana niektórych dwuznaków – np. zamiast z, dzieci używają literki s, zamiast dz, mówią c. Często bełkotliwa mowa dzieci czy dorosłych, jest przyczyną alienacji – w przypadku dorosłych przez wady wymowy utrudnione jest znalezienie pracy.
Wady wymowy są zauważane w najmłodszych latach i nie powinny być bagatelizowane. Im wcześniej poślemy dziecko do logopedy, tym szybciej można spodziewać się efektów. Współpraca z logopedą jest istotna w przypadku każdej wady wymowy. Różnorodne techniki stosowane przez logopedów zależą od indywidualnego przypadku i wady wymowy.

logopeda ostrowiec

Gdzie pracuje logopeda?

Najczęściej, logopeda może znaleźć zatrudnienie w placówkach wychowawczych i oświatowych. Tak więc, osoby z tym wykształceniem mogą pracować w szkołach, poradniach psychologicznych, ośrodkach wychowawczych lub w poradniach specjalistycznych. Poradnie te są przeznaczone dla osób z zaburzeniami mowy i słuchu.

Dodatkowo, logopedzi pracują także w służbie zdrowia. Mogą to być ośrodki rehabilitacyjne, poradnie foniatryczne, oraz niektóre oddziały szpitalne. Pomoc logopedy będzie szczególnie potrzebna na oddziale neurologicznym i laryngologicznym.
Często logopedzi otwierają własne gabinety lub współpracują z mediami czy szkołami aktorskimi. Wszelkie miejsca, w których pracuje się wymową (aktorstwo, dubbing lub śpiew), niekiedy wymagają obecności logopedy. Jego obecność wpłynie na czystość i płynność dykcji.

Logopedia jest dziedziną, która pomaga wielu osobom (nie tylko dzieciom) poprawić swój narząd mowy, dykcję oraz wymawianie wyrazów w sposób poprawny. Różne są powody posyłania dzieci na zajęcia z logopedą – może być to wrodzona wada wymowy, niedosłuch lub opóźnienie w rozwoju. Każdy logopeda zna cały narząd mowy i słuchu, dzięki czemu w prosty sposób możliwe jest określenie podstawowego problemu już na pierwszej wizycie.
Warto również dodać, że dla znacznej większości pacjentów, problem z wymową jest dość wstydliwym problemem. Niekiedy osoby te mają trudności z nawiązywaniem kontaktów, gdyż boją się odezwać do innych osób z powodu swojej wady wymowy. Logopeda często więc ma za zadanie dodać odwagi i pewności siebie swoim pacjentom. Wsparcie lekarza jest niezwykle ważne, podobnie jak wsparcie najbliższych. Oprócz zajęć z pacjentami, logopedzi udzielają często porad opiekunom i rodzicom dzieci. Często bowiem osoby te nie zdają sobie sprawy z tego, jak poważnym problemem jest zaburzenie mowy.
Logopeda bardzo często współpracuje z dziećmi chorymi na zespół Downa, zespół Aspergera czy autyzm. Maluchy cierpiące na te schorzenia wymagają dodatkowej uwagi.